sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer

Aginda

Feed
05-10-2019
-
05-10-2019
De Nije Warf Wâlterswâld
Optreden tidens jubileumdiner fan doarpshûs De Nije Warf yn Wâlterswâld, tegearre mei Henderikus Lalkens.   Meer
16-11-2019
Fiifoerke yn de Jister yn Ie
Om 13.00 oere begjint de rommelmerke yn doarpshûs de Jister. Dizze wurdt ôfslúten mei in neisit om 17.00 oere. Tegearre mei saksofonist Henderikus Lalkens soarchje wy foar de musyk.   Meer
19-12-2019
Vrouwen van Nu (besletten)
   Meer
07-04-2020
Erasmushiem Ljouwert
Fanwege sukses op herhelling: Solo-optredens yn ferskate buertkeamers.    Meer
17-05-2020
Muzikamer Festival Burgum
   Meer