sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer

 

 Janco Blanco (oktober 2020)

De Storm

De Storm (augustus 2020) 

Wachtsje (juli 2020) 

Een cliché, dat is oké (juni 2020)

Us Eigen wrâld   (mei 2020)

Oer it lok yn ús eigen wrâld, wat se der yn de grutte wrâld ek mar fan fine.

Strik Strak   (april 2020)

At it libben in sleur wurdt.

Sûchrefleks   (maart 2020)

Skamsme en kekenens komme fan de dúvel. Lês de bibel der mar op nei.
Yn it paradys wie it neaken weazen hiel gewoan. Hjoed te dei kin der hieltyd minder en de mannen wurde as fiislakken fuortset.

Lit de dúvel net winne en ferslach de sûnde fan de skamte. Wy mannen binne net sa min, wy wrakselje noch altyd mei ús sûchrefleks.

Suze Nanne (febrewaris 2020)

Wa kin net it ferske oer Suze Nanne poppe? 

Dit is it ferhaal fan de hjoeddeiske Suze Nanne. Se fynt net in kealtsje yn de groppe mar wurdt oer it hynder tilt. Hoe rint dit ôf?
Byt mar efkes troch de blokfluitsolo hinne, dan giet it ferske los.

It Grutte Gefaar (jannewaris 2020)

Yn de rin fan 2020 komt myn nije album út. It grutte Gefaar is de byslúter. Jim binne warskôge.

De Lêste Dei Foar Kryst  (novimber 2019)

De lêste Kryst komt der oan. Op de dei foar Kryst is elts dwaande mei de tarieding fan it Krystfeest. Underwylst giet de ierde kapot troch it minskdom. Wêrom altyd mear? 'Lit de minsk tefreden wêze', dat is myn Krystwinsk.

De Kop Der Foar (oktober 2019)

Ofskied nimme fan dyn fakânsjeleafde kin swier wêze. Op de pier fan it Amelân as Skier komt men wer yn de hurde wurklikheid  werom. Mei wat hulp fan âlde clichés, de twivel oer de djipte fan de leafde en in pear bierkes  kreist de kop der wer foar. 

Fakânsje  (septimber 2019)

De simmer is sa goed as foarby, dat it is tiid om efkes efterom te sjen. It nije lied Fakânsje giet oer de fakânsjes fan eartyds. Wier bard as net, dat meie jim útfine. Fakânsje is te hearen op ûnder oare itunes, Spotify en Deezer.Bonifatius bitter is myn drankje