sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


OPTREDENS

22-05-2022
Onno en Henderikus op SprinG yn Dokkum
Onno en Henderikus spylje op SprinG. In iepen poadium fan De Groen Kunst & Cultuur. De tagong is fergees. It is oan de Van Kleffenstraat 5 yn Dokkum. De oare bands binne Bant en Déjà Vu.    Meer
04-06-2022
Onno op Peije Dei Drachten
Peije Dei is in jierliks festival yn it sintrum fan Drachten. In ferskaat oar artysten spilet op de ferskillende poadia. De tagong is fergees. Fanôf 13:00 oere oant 17:00 oere spylje ik op it poadium by de...   Meer
10-06-2022
Onno yn Mitslawier
Onno spylet by de ôftrap fan The Blue Line.   Meer
01-07-2022
Progress by keapjûn Dokkum
Progress spilet by de keapjûn yn de binnenstêd fan Dokkum   Meer
09-07-2022
Onno op Seedykstermerk Moddergat
Optreden op de Seedykstermerk by it âlde garnalefabrykje yn Moddergat. Fan 10:00 oant 13:00 oere   Meer
22-07-2022
Progress yn Oentsjerk
Progress spilet by in besletten feest yn Oentsjerk   Meer
05-08-2022
Onno en Henderikus spylje by de keapjûn
Onno en Henderikus spylje by de keapjûn yn de binnenstêd fan Dokkum   Meer
23-12-2022
Nancy and the Sinatra's and Freinds
Yn it tsjerkje fan Sybrandahûs spylje Onno en Henderikus by it tradisjoniele Krystkonsert.    Meer
26-01-2023
Onno en Henderikus by Gedichtendag Dokkum
   Meer